صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۲۴۹,۵۴۵,۶۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۶۳۳,۹۸۳,۸۷۶,۴۶۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۷۸۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۷۸۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۸۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۴,۷۷۱ ۱۴,۷۷۴ ۱۴,۸۴۸ ۷۴ ۰ ۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۴۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸ ۴۰,۶۳۳,۹۸۳,۸۷۶,۴۶۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۴,۷۶۳ ۱۴,۷۶۵ ۱۴,۸۴۰ ۷۵ ۰ ۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۴۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸ ۴۰,۶۱۱,۸۰۲,۷۱۷,۹۶۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴,۷۶۰ ۱۴,۷۶۲ ۱۴,۸۳۶ ۷۴ ۰ ۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۴۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸ ۴۰,۶۰۲,۵۴۷,۳۰۹,۹۸۱
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴,۷۵۹ ۱۴,۷۶۱ ۱۴,۸۲۴ ۶۳ ۸۸,۱۷۷,۴۴۰ ۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۴۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸ ۴۰,۵۹۹,۹۳۱,۶۹۹,۰۵۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴,۷۳۵ ۱۴,۷۳۶ ۱۴,۸۱۹ ۸۳ ۲۷,۱۴۶,۲۵۰ ۴,۷۵۶,۴۲۱,۳۰۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۶۶۲,۲۷۶,۹۵۸ ۳۹,۲۳۲,۵۰۴,۹۱۳,۲۲۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴,۷۲۲ ۱۴,۷۲۴ ۱۴,۸۰۹ ۸۵ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۱۰۱,۹۵۰,۶۵۶ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۶۳۵,۱۳۰,۷۰۸ ۳۸,۷۹۹,۹۲۹,۹۱۷,۴۳۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴,۷۱۰ ۱۴,۷۱۲ ۱۴,۷۸۴ ۷۲ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۴۰,۸۱۳,۵۵۰ ۲,۰۰۲,۱۹۳,۶۹۰ ۲,۷۳۷,۰۸۱,۳۶۴ ۴۰,۲۶۷,۲۹۳,۸۲۴,۹۳۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۴,۶۹۸ ۱۴,۶۹۹ ۱۴,۷۷۲ ۷۳ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۶۱,۳۸۰,۱۴۰ ۲,۷۷۷,۸۹۴,۹۱۴ ۴۰,۸۳۳,۴۹۶,۸۹۳,۷۷۰
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۴,۶۹۰ ۱۴,۶۹۱ ۱۴,۷۶۴ ۷۳ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۶۱,۳۸۰,۱۴۰ ۲,۷۷۷,۸۹۴,۹۱۴ ۴۰,۸۱۰,۶۰۰,۹۴۴,۳۳۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۴,۶۸۲ ۱۴,۶۸۳ ۱۴,۷۵۵ ۷۲ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۶۱,۳۸۰,۱۴۰ ۲,۷۷۷,۸۹۴,۹۱۴ ۴۰,۷۸۷,۸۶۲,۳۳۳,۲۸۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۴,۶۷۴ ۱۴,۶۷۵ ۱۴,۷۴۶ ۷۱ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۶,۸۱۳,۸۴۶ ۱,۹۶۱,۳۸۰,۱۴۰ ۲,۷۷۷,۸۹۴,۹۱۴ ۴۰,۷۶۵,۳۱۸,۶۸۶,۵۳۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۴,۶۷۴ ۱۴,۶۷۵ ۱۴,۷۳۶ ۶۱ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۵۴,۵۶۶,۲۹۴ ۲,۷۸۴,۷۰۸,۷۶۰ ۴۰,۸۶۵,۰۴۶,۴۶۹,۳۱۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴,۶۵۰ ۱۴,۶۵۰ ۱۴,۷۳۰ ۸۰ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۵۴,۵۶۶,۲۹۴ ۲,۷۸۴,۷۰۸,۷۶۰ ۴۰,۷۹۶,۶۳۶,۱۰۵,۳۲۸
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۴,۶۳۸ ۱۴,۶۳۸ ۱۴,۷۲۲ ۸۴ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۶,۸۳۶,۶۷۲ ۱,۹۵۴,۵۶۶,۲۹۴ ۲,۷۸۴,۷۰۸,۷۶۰ ۴۰,۷۶۲,۴۵۳,۲۹۲,۷۴۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۴,۶۲۶ ۱۴,۶۲۶ ۱۴,۷۲۰ ۹۴ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۴۷,۷۲۹,۶۲۲ ۲,۷۹۱,۵۴۵,۴۳۲ ۴۰,۸۲۸,۲۹۸,۸۸۲,۷۹۵
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۴,۶۱۸ ۱۴,۶۱۸ ۱۴,۷۱۱ ۹۳ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۴۷,۷۲۹,۶۲۲ ۲,۷۹۱,۵۴۵,۴۳۲ ۴۰,۸۰۵,۷۳۳,۰۳۶,۹۰۱
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۴,۶۱۰ ۱۴,۶۰۹ ۱۴,۷۰۳ ۹۴ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۴۷,۷۲۹,۶۲۲ ۲,۷۹۱,۵۴۵,۴۳۲ ۴۰,۷۸۲,۸۵۲,۱۸۹,۰۶۴
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴,۶۱۴ ۱۴,۶۱۴ ۱۴,۶۸۰ ۶۶ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۴۷,۷۲۹,۶۲۲ ۲,۷۹۱,۵۴۵,۴۳۲ ۴۰,۷۹۴,۵۸۱,۴۷۵,۹۳۹
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱۴,۵۹۰ ۱۴,۵۹۰ ۱۴,۶۶۳ ۷۳ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۴۷,۷۲۹,۶۲۲ ۲,۷۹۱,۵۴۵,۴۳۲ ۴۰,۷۲۷,۲۵۷,۹۲۹,۳۴۵
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۱۴,۵۸۲ ۱۴,۵۸۱ ۱۴,۶۵۴ ۷۳ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۴۷,۷۲۹,۶۲۲ ۲,۷۹۱,۵۴۵,۴۳۲ ۴۰,۷۰۴,۴۶۶,۰۱۷,۹۶۹
  مشاهده همه