صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۳۴,۴۰۱,۱۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۶۵,۵۹۸,۸۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵,۳۰۳,۱۱۶,۲۶۲,۰۶۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۲۲۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۲۲۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۲۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۰۹:۰۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۵,۲۱۱ ۱۵,۲۱۷ ۱۵,۲۴۹ ۳۲ ۶۵۷,۲۰۳ ۵,۷۶۵,۳۸۳,۶۰۸ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۳۴,۴۰۱,۱۲۶ ۵۵,۳۰۳,۱۱۶,۲۶۲,۰۶۷
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۵,۱۸۵ ۱۵,۱۹۱ ۱۵,۲۱۷ ۲۶ ۱۶,۹۱۷,۹۱۲ ۵,۷۶۴,۷۲۶,۴۰۵ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۳۳,۷۴۳,۹۲۳ ۵۵,۱۹۹,۱۴۳,۱۶۷,۸۷۰
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۵,۱۷۲ ۱۵,۱۷۸ ۱۵,۱۸۹ ۱۱ ۴۵,۸۲۸,۵۵۶ ۵,۷۴۷,۸۰۸,۴۹۳ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۱۶,۸۲۶,۰۱۱ ۵۴,۸۹۵,۴۴۰,۵۱۰,۰۶۸
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۵,۱۵۹ ۱۵,۱۶۵ ۱۵,۱۷۰ ۵ ۲۲,۱۵۹,۲۰۳ ۵,۷۰۱,۹۷۹,۹۳۷ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۵۷۰,۹۹۷,۴۵۵ ۵۴,۱۵۳,۷۸۷,۷۷۱,۵۱۸
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۵,۱۴۷ ۱۵,۱۵۲ ۱۵,۱۶۱ ۹ ۰ ۵,۶۷۹,۸۲۰,۷۳۴ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۵۴۸,۸۳۸,۲۵۲ ۵۳,۷۷۱,۹۹۹,۸۱۶,۳۷۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۵,۱۳۸ ۱۵,۱۴۳ ۱۵,۱۵۲ ۹ ۰ ۵,۶۷۹,۸۲۰,۷۳۴ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۵۴۸,۸۳۸,۲۵۲ ۵۳,۷۳۹,۸۲۲,۲۶۶,۰۵۴
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۵,۱۲۹ ۱۵,۱۳۴ ۱۵,۱۴۳ ۹ ۰ ۵,۶۷۹,۸۲۰,۷۳۴ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۵۴۸,۸۳۸,۲۵۲ ۵۳,۷۰۸,۰۴۴,۴۵۳,۶۷۱
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۵,۱۲۰ ۱۵,۱۲۵ ۱۵,۱۳۳ ۸ ۳۹,۳۸۹,۳۳۳ ۵,۶۷۹,۸۲۰,۷۳۴ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۵۴۸,۸۳۸,۲۵۲ ۵۳,۶۷۶,۴۲۲,۷۶۰,۰۴۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۵,۱۲۱ ۱۵,۱۲۶ ۱۵,۱۲۱ ۰ ۵,۶۴۰,۴۳۱,۴۰۱ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹ ۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۵,۱۱۳ ۱۵,۱۱۷ ۱۵,۱۱۲ ۰ ۵,۶۴۰,۴۳۱,۴۰۱ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹ ۵۳,۰۵۳,۴۰۴,۱۸۲,۹۶۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۵,۰۸۳ ۱۵,۰۸۸ ۱۵,۱۱۱ ۲۳ ۰ ۵,۶۴۰,۴۳۱,۴۰۱ ۴,۶۴۵,۰۰۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹ ۵۲,۹۴۹,۵۱۹,۹۸۷,۷۳۸
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۵,۰۷۱ ۱۵,۰۷۵ ۱۵,۱۱۰ ۳۵ ۰ ۵,۶۴۰,۴۳۱,۴۰۱ ۰ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۵۱۴,۰۹۳,۹۱۹ ۵۲,۹۷۴,۵۳۳,۶۵۸,۷۴۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۵,۰۶۲ ۱۵,۰۶۶ ۱۵,۱۰۱ ۳۵ ۰ ۵,۶۴۰,۴۳۱,۴۰۱ ۰ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۵۱۴,۰۹۳,۹۱۹ ۵۲,۹۴۲,۲۱۰,۷۱۷,۳۲۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۵,۰۵۳ ۱۵,۰۵۷ ۱۵,۰۹۱ ۳۴ ۶۴,۸۶۰,۹۱۷ ۵,۶۴۰,۴۳۱,۴۰۱ ۰ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۵۱۴,۰۹۳,۹۱۹ ۵۲,۹۱۰,۷۶۰,۱۱۰,۶۹۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۵,۰۵۲ ۱۵,۰۵۶ ۱۵,۰۸۴ ۲۸ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۷۵,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۴۴۹,۲۳۳,۰۰۲ ۵۱,۹۳۱,۶۴۷,۵۷۸,۵۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۵,۰۳۳ ۱۵,۰۳۶ ۱۵,۰۸۲ ۴۶ ۰ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۴۱۲,۲۳۳,۰۰۲ ۵۱,۳۰۷,۹۰۹,۳۳۹,۰۳۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۵,۰۲۰ ۱۵,۰۲۴ ۱۵,۰۷۹ ۵۵ ۰ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۹,۹۹۳,۳۳۸ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۴۱۲,۲۳۳,۰۰۲ ۵۱,۲۶۴,۲۹۳,۵۸۹,۳۴۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۵,۰۰۷ ۱۵,۰۱۱ ۱۵,۰۷۳ ۶۲ ۰ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۴۲۲,۲۲۶,۳۴۰ ۵۱,۳۷۰,۷۲۱,۱۰۷,۰۳۲
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۴,۹۹۵ ۱۴,۹۹۸ ۱۵,۰۶۲ ۶۴ ۰ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۴۲۲,۲۲۶,۳۴۰ ۵۱,۳۲۷,۰۵۶,۹۸۲,۵۳۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۴,۹۸۶ ۱۴,۹۸۹ ۱۵,۰۵۳ ۶۴ ۰ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۴۲۲,۲۲۶,۳۴۰ ۵۱,۲۹۷,۰۶۹,۲۰۵,۷۷۷
  مشاهده همه